Finansowanie fabryczne SIPMA

sipma-finansowanieSprzedaż ratalna maszyn rolniczych cieszy się stale rosnącą popularnością. SIPMA S.A.,wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferuje atrakcyjną formę zakupu w systemie Finansowanie SIPMA. W tym systemie można nabyć nasze produkty w wydłużonym terminie płatności według następujących zasad:

1. OKRES SPŁAT

W systemie Finansowanie SIPMA oprocentowanie wynosi 0%. Klient wybiera okres spłat spośród poniższych propozycji:

 • 1 rok (2 raty półroczne, 4 raty kwartalne lub 12 rat miesięcznych),
 • 2 lata (4 raty półroczne, 8 rat kwartalnych lub 24 raty miesięczne),
 • 3 lata (6 rat półrocznych, 12 rat kwartalnych lub 36 rat miesięcznych),
 • 4 lata (8 rat półrocznych, 16 rat kwartalnych lub 48 rat miesięcznych),
 • 5 lat (10 rat półrocznych, 20 rat kwartalnych lub 60 rat miesięcznych),
 • 6 lat (12 rat półrocznych, 24 raty kwartalne lub 72 raty miesięczne), dla maszyn o wartości powyżej 80 tys. zł netto,
 • 7 lat (14 rat półrocznych, 28 rat kwartalnych lub 84 raty miesięczne), dla maszyn o wartości powyżej 100 tys. zł netto.

2. PIERWSZA WPŁATA

Wysokość pierwszej wpłaty wynosi 10% ceny brutto kupowanej maszyny.

3. UBEZPIECZENIE

Maszyna objęta Finansowaniem SIPMA, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Koszt ubezpieczenia wynosi odpowiednio:

 • za okres 1 roku – 0,84%
 • za okres 2 lat – 1,6%
 • za okres 3 lat – 2,39%
 • w 4. roku – 0,76%
 • w 5. roku  – 0,76%
 • w 6. roku  – 0,76%
 • w 7. roku  – 0,76%

W przypadku osób zakupujących maszyny w celu świadczenia usług w rolnictwie następuje zwyżka w ubezpieczeniu w wysokości 40%.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Klient  korzystający z zakupu w systemie ratalnym Finansowanie SIPMA przedstawia następujące dokumenty

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o jego wielkości,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatków,
 • zaświadczenie KRUS o nie zaleganiu w opłatach składek,
 • kserokopie dowodów tożsamości małżonków.