KRUKOWIAK – Maszyny do ziemniaków

KRUKOWIAK - LogoKopaczka jednorzędowa do ziemniaków Z-661 ECOKRUKOWIAK - Kopaczka Z661

Jednorzędowa kopaczka do ziemniaków ECO to maszyna dla gospodarstw uprawiających ziemniaki głównie na potrzeby własne. Ze względu na uproszczoną konstrukcję jest to stosunkowo tania maszyna lecz nie zmniejsza to jej funkcjonalności.

Kopaczka jednorzędowa do ziemniaków PYRUS Z-653/2

Kopaczka do ziemniaków przenośnikowa Z-653/2 jest maszyną jednorzędową, zawieszanąKRUKOWIAK - Z653-2, napędzaną od WOM współpracującego ciągnika. Kopaczka służy do kopania jednej redliny, odsiania ziemi i ułożenia wykopanych ziemniaków w wał podłużny obok siebie na polu wykopanym. Może pracować na plantacjach o szerokości międzyrzędzi od 62,5 do 67,5 cm na glebach lekkich i średniozwięzłych odsiewalnych o wilgotności do 18%, plonie porostu do 10 t/ha. Kopacza współpracuje z ciągnikami klasy 0,6 do 0,9.

Kopaczka dwurzędowa do ziemniaków PYRUS Z-653

Kopaczka przenośnikowa do ziemniaków Z-653 jest maszyną dwurzędową, zawieszaną, napędzaną od WOM współpracującego ciągnika. Kopaczka służy do kopania dwóch redlin,KRUKOWIAK - Kopaczka Z653 odsiania ziemi i ułożenia wykopanych ziemniaków w wał podłużny za sobą na polu wykopanym. Przystosowana jest do pracy na plantacjach o szerokości międzyrzędzi 62,5 – 67,5 lub 70 do 75 cm na glebach lekkich i średniozwięzłych o wilgotności do 18%, plonie do 10t/ha. Kopaczka może współpracować z ciągnikami wyposażonymi w trzypunktowy układ zawieszania i wał odbioru mocy (WOM) klasy 0,9 typu 4K4 i ciągniki klasy 1,4.

Kopaczka do wczesnych ziemniaków PYRUS II

PYRUS II przystosowany do kopania wczesnych odmian ziemniaków przy bardzo niskim wskaźniku uszkodzeń bulw, może być również przystosowanaKRUKOWIAK - Kopaczka PYRUS II do kopania wszelkiego rodzaju warzyw korzeniowych (m. in. marchew, pietruszka, czerwony buraczek). Zastosowanie tej maszyny eliminuje ręczne zbieranie ziemniaków z ziemi w bardzo niewygodnej i uciążliwej pozycji.
Służy do zbioru ziemniaków na glebach lekkich i średniozwięzłych o zakamienieniu do 5t/ha, w terenie o pochyleniu 5º, na plantacjach o szerokości międzyrzędzi od 62,5 do 75 cm. Maszyna ta zaopatrzona w stół przebierczy jest maszyną jednorzędową, przyczepianą, wyposażoną w pomosty obsługi, napędzaną od WOM i zasilaną z hydrauliki ciągnika współpracującego. Kopaczka poza zespołem kopiącym (rama, wyorywacz, zestaw przenośników) posiada dodatkowy pomost i stół przebierczy z workownicami. Wyorywacz maszyn posiada płytkowy lemiesz, który podcina redlinę i przekazuje ją na odsiewacz przenośnikowy, na którym jest kruszona i odsiewana ziemia. Intensywność wstrząsania w zależności od warunków glebowych, dokonuje się przez wychylenie ramienia wstrząsacza. Następnie ziemniaki oraz kamienie i bryły, które nie zostały odsiane na przenośniku odsiewającym są kierowane na stół przebierczy, z którego są ręcznie wybierane przez obsługę (5-7 osób) i kierowane na boczne przenośniki. Stąd ziemniaki przenoszone są do workownic i załadowywane do worków lub skrzynek, a z przenośnika środkowego poprzez zsyKRUKOWIAK - DO WARZYWp spadają na ziemię pozostałości w postaci kamieni, brył i zanieczyszczeń. Na czas wymiany worków lub skrzynek obsługa zatrzymuje przenośniki boczne wyłączając ich napęd.